Riadiace systémy
Terminály
Servosystémy
Frekvenčné meniče
Bezpečn. Technika
Napájacie zdroje
Kamerové systémy
Regulátory
Časové relé
Digitálne čítače
Panelové prístroje
Snímače priblíženia
Snímače optické
Snímače ostatné
Spínače
Relé
Stýkače, ochrany

Riadiace systémy
OP
Servosystémy
Frekvenčné meniče
Bezpečn. Technika
Napájacie zdroje
Regulátory
Časové relé
Digitálne čítače
Panelové prístroje
Snímače priblíženia
Snímače optické
Snímače ostatné
Spínače
Relé
Stýkače, ochrany
 
 
Frekvenčné meniče
FM v krytí IP66
FM v krytí IP67 / NEMA4
shock proof (4G) , montovateľné priamo na motor
Asynchrónne motory
Motory s permanentnými magnetmi

Jedno-osé
- Závitovkové
- Lineárne motory
Viac-osé
- Kartézske roboty
- SCARA roboty

 
 
Riadiace systémy
Terminály
Servosystémy
Frekvenčné meniče
Bezpečn. Technika
Napájacie zdroje
Časové relé
Relé
Stýkače, ochrany
Riadiace systémy
Terminály
Servosystémy
Frekvenčné meniče
SCARA roboty
Sférické roboty
Safety komponenty
Stýkače, ochrany
 
 
Priemyselné roboty FANUC
Spolupracujúce roboty
Sférické roboty
Delta roboty
Paletizačné roboty
Roboty na zvarovanie elektrickým oblúkom
Roboty na vrchnú montáž
Lakovacie roboty

- 4 - 6 osé
- nosnosť od 1kg až do 2300 kg
- dosah od 420 mm až do 4683 mm

Riadiace systémy
Terminály
Servosystémy
Frekvenčné meniče
Bezpečn. Technika
Napájacie zdroje
Časové relé
Relé
Stýkače, ochrany
 
 
Šesť-osé kolaboratívne roboty

Brožúra AUBO-i5 kolaboratívny robot
CUH-logo
Riadiace systémy
Frekvenčné meniče vybrátorov
 
E-SHOP